Protetyka to szeroka dziedzina stomatologii pozwalająca na stworzenie pięknego uśmiechu i prawidłowych kontaktów zębowych. Można zmienić kolor i kształt zębów, odbudować zniszczone i starte korony, uzupełnić braki, odtworzyć właściwą wysokość zwarcia. Plan leczenia tworzony jest po przeprowadzeniu badania i ocenie stanu zębów na zdjęciu rvg, oraz po poznaniu oczekiwań Pacjenta.
Zniszczenia i starcie zębów to nie tylko problem estetyczny. Braki pojedynczych zębów prowadzą do utraty podparcia, przesuwania się pozostałych zębów lub ich pochylania się w stronę luki czy też zaniku kości. Częste są problemy z gryzieniem, wymową, przeciążanie jednej strony, co z kolei może wywołać zaburzenia w stawach skroniowo-żuchwowych. Obniżona wysokość zwarcia powoduje skrócenie dolnego odcinka twarzy. Odtworzenie harmonii i pięknego uśmiechu pozwala twarzy odmłodnieć.

W naszym gabinecie wykonujemy:

 • Korony cyrkonowe
 • Korony porcelanowe na podbudowie stalowej
 • Mosty protetyczne cyrkonowe
 • Mosty protetyczne porcelanowe na podbudownie stalowej
 • Mosty adhezyjne i na włóknach szklanych
 • Licówki pełnoceramiczne
 • Nakłady
 • Wkłady koronowo-korzeniowe
 • Protezy całkowite i częściowe
 • Protezy szkieletowe
 • Protezy na teleskopach, zasuwach
 • Naprawy i podścielenia protez ruchomych
 • Odbudowę wysokości zwarcia
 • Protetykę na implantach – więcej tutaj 
Mobirise

Korona protetyczna

 to uzupełnienie zacementowane na stałe, odtwarzające zniszczony ząb. Dzięki nowoczesnej technice korony są idealnie dopasowane do sąsiednich zębów, odtwarzają funkcję zęba, zabezpieczają przed dalszym zniszczeniem. Warunkiem wykonania korony jest zdrowy korzeń zęba.

Mobirise

Licówki

to cienkie, porcelanowe płytki cementowane do przedniej powierzchni zęba. Są świetnym sposobem korekty estetycznej zębów przebarwionych, o nieprawidłowym kształcie. Można wykonać licówkę na jeden lub kilka zębów, dopasowując kolor i kształt do sąsiednich zębów i do oczekiwań pacjenta. Warunkiem jest odpowiednia ilość miejsca w zgryzie i stabilna okluzja.

Mobirise

Most protetyczny

to uzupełnienie odtwarzające brak jednego lub kilku zębów. Składa się z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych i dowieszonego pomiędzy nimi przęsła, czyli korony odtwarzającej brakujący ząb. Są to uzupełnienia cementowane na stałe. Warunkiem ich wykonania jest dobry stan korzeni zębów filarowych i ich właściwe rozmieszczenie.

T