Zdjęcia rentgenowskie są niezbędne do przeprowadzenia diagnostyki czy ustaleniu planu leczenia. Pozwalają ocenić stan zębów i kości, obecność ewentualnych zmian i toczących się bez wyraźnych objawów stanów zapalnych. Po co robić RTG zęba? Na zdjęciu rentgenowskim widoczne są korzenie zębów i ewentualne zmiany przy ich wierzchołkach, torbiele, zęby zatrzymane, stałe zęby przed okresem wyżynania.

Zdjęcia RTG zębów pozwalają ocenić jakość leczenia zachowawczego i kanałowego, ilość zawiązków zębów, ubytki kości, stan dojrzałości kręgów szyjnych i fazę wzrostu dzieci i nastolatków, zaplanować leczenie ortodontyczne, implantologiczne.


W naszym gabinecie możemy wykonać zdjęcia punktowe – pojedynczych zębów, zdjęcia pantomograficzne oraz potrzebne do diagnostyki ortodontycznej zdjęcie boczne głowy i przednio-tylne.

 


Nasze aparaty są nowoczesne, o możliwie minimalnej dawce promieniowania. Możemy bezpiecznie wykonać obrazowanie u dorosłych i dzieci.